Algemene voorwaarden (incl. retourbeleid)

Juline Bruyneel - éénmanszaak

adres: Polderstraat 48, 9500 Geraardsbergen - België

GSM nummer: 0493/12.27.27

ondernemingsnummer: 0783.477.215

rekeningnummer: BE68 0019 2588 0234

 

Juline Bruyneel is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is hier niet van toepassing.

Deze algemene voorwaarden werden opgesteld door Juline Bruyneel. Wanneer de klant iets koopt via de webwinkel gaat deze automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Waar in deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt over “klant” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “klant” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

 

Waarin deze algemene verkoopsvoorwaarden gesproken wordt van “levering (van producten)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

AANKOPEN VIA DE WEBWINKEL

In de webwinkel vindt de klant goederen terug die Juline Bruyneel op voorraad heeft. Bij elk product staat aangegeven hoeveel er van elk product op voorraad is. Er wordt zowel handgemaakte keramiek aangeboden als zelf gedrukte postkaarten met eigen teksten.

 

BETALING

De klant kan zowel betalen via Bancontact als via overschrijving. De betaling via Bancontact gebeurt tijdens de aankoop in de webwinkel. Indien de klant kiest voor betalen via overschrijving, wordt verzocht dit te doen binnen de drie dagen na aankoop. Na drie dagen krijgt de klant een herinneringsmail. Indien hierop geen reactie komt, wordt de bestelling ongedaan gemaakt. Een pakket wordt pas verzonden wanneer het gevraagde bedrag door de klant op de bankrekening van Juline Bruyneel werd gestort.

 

VERZENDING / LEVERING / RETOURBELEID

Na aankoop en betaling van keramiek of postkaarten via de webwinkel zal Juline Bruyneel binnen de vijf dagen het pakket klaarmaken voor verzending. Afwijkingen hierop kunnen altijd gebeuren. Indien dit het geval is wordt dit naar de klant gecommuniceerd via mail. De verzending gaat door via Bpost en bedraagt 7,5 euro voor algemene keramiek, 4 euro voor kleine keramiek en 2 euro voor postkaarten binnen België. Voor verzending van keramiek naar Nederland bedragen de verzendingskosten 12 euro. Indien de klant dit wens kan het pakket afgehaald worden in de Polderstraat 48, 9500 Geraardsbergen. In dit geval stuurt Juline Bruyneel de klant een mail wanneer het pakket klaar is om af te halen.

 

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Juline Bruyneel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

 

Indien de klant schade aan het pakket opmerkt bij levering, moet dit meteen gecommuniceerd worden Juline Bruyneel, binnen de drie dagen na levering. Juline Bruyneel kijkt in overleg met Bpost wat mogelijk is. Indien de klant het pakket komt afhalen en het pakket wordt beschadigd tijdens het eigen transport, ligt de aansprakelijkheid bij de klant. Juline Bruyneel komt hier niet in tussen.

 

Pakketten worden steeds uitgebreid ingepakt, zowel bij verzending als bij afhaling, zodat de mogelijkheid op schade tijdens het transport nihil is.

 

Indien de klant niet tevreden is over een bestelling of de klant had er zich iets anders bij voorgesteld (vb. kleur, grootte...) dan kan de klant op uw eigen kosten het pakket terugsturen naar Juline Bruyneel en krijgt deze een bon die gedurende één jaar opgebruikt kan worden in de webwinkel of op een bestelling op maat. De waarde van deze bon is gelijk aan de waarde van het goed dat de klant terugstuurt. Dit gaat enkel door op voorwaarde dat de goederen nog niet werden gebruikt en het pakket heelhuids, zonder breuken of scheuren terug bij Juline Bruyneel aankomt.

 

Bestellingen op maat kunnen niet teruggestuurd worden aangezien deze voor de klant zelf, op maat werden gemaakt.

 

BESTELLINGEN OP MAAT - KERAMIEK

De klant kan via mail bestellingen op maat plaatsen. De combinatie kleikleur en glazuur kan dan zelf door de klant gekozen worden. Ook personaliseren is mogelijk, bijvoorbeeld een naam of woord in de keramiek laten drukken. Juline Bruyneel heeft het recht om een vraag van een klant niet in te willigen, om welke reden dan ook. Indien de klant hiermee instemt kan Juline Bruyneel wel een alternatief aanbieden. De klant dient steeds rekening te houden met de stijl en de creatieve vrijheid van de maker, Juline Bruyneel.

 

Wanneer beide partijen akkoord gaan met een bestelling op maat, staat dit op mail en staat de bestelling dan ook vast. Het goed of de goederen kunnen dan niet meer door de klant worden geweigerd. Betaling van het eindproduct gebeurt voorafgaand aan de levering / ophaling.

 

Bij grote bestellingen, zoals geboorte- of communiepotjes, kan de klant een offerte op maat aanvragen. Dit is vrijblijvend. Wanneer de klant akkoord gaat met de offerte staat de bestelling vast en kunnen het goed of de goederen niet meer worden geweigerd. Betaling van het eindproduct gebeurt voorafgaand aan de levering / ophaling.

 

Juline Bruyneel heeft het recht om bij bestellingen op maat een voorschot aan de klant te vragen.

 

Bestellingen op maat moeten steeds ruim op voorhand aangevraagd worden.

 

COPYRIGHT

Op de postkaarten die te koop zijn via de webwinkel staan teksten die bedacht en geschreven zijn door Juline Bruyneel. Alle rechten op deze teksten gaan dus naar Juline Bruyneel. Deze teksten mogen in geen geval gekopieerd of gebruikt worden zonder goedkeuring van Juline Bruyneel en zonder vermelding van de auteur, Juline Bruyneel. Dit recht geldt ook op de teksten op de blog. De teksten mogen wel gedeeld en verspreid worden onder de vorm van de postkaarten die te koop zijn in deze webwinkel.

 

NIEUWSBRIEF

Een aantal keer per maand wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd. Men kan deze nieuwsbrief ontvangen door zich hiervoor in te schrijven via de website. Klanten die al eerder keramiek of postkaarten van Juline Bruyneel aankochten of bestelden worden automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Ook klanten van workshops pottenbakken worden automatisch ingeschreven. Door een bestelling te plaatsen, afspraak te maken of aankoop te doen bij Juline Bruyneel gaat de klant hiermee akkoord. Klanten kunnen zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, via een link onderaan elke nieuwsbrief.